Creativiteit ~ zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [krejativi'teit]
1. Het denkproces waardoor uit de menselijke geest nieuwe Inzichten tot stand komen. Vaak scheppen deze nieuwe inzichten de mogelijkheid om nieuwe toepassingen te maken, die werken, mooi en/of nuttig zijn. 2. Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. 3. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande. Synoniem: 1) Artisticiteit 2) Expressie 3) Scheppingskracht 4) Scheppingsvermogen 5) Vindingrijk.

> LET'S CREATE TOGETHER! <